Reading
 
Home arrow Akcie arrow Ako prebiehal Týždeň hlasného čítania na ZŠ, Vančurova v Trnave?
Ako prebiehal Týždeň hlasného čítania na ZŠ, Vančurova v Trnave? Print E-mail

Vážená redakcia časopisu NOTES!

   Iba ťažko by sme si dnes vedeli predstaviť svet bez kníh, učebníc, časopisov. Isto by deťom chýbal mamin večerníček pred spaním, rozprávka o krásnej princeznej, ktorú pred dvanásťhlavým drakom zachránil udatný princ. Nemohli by sme otvoriť učebnicu a plnými dúškami vpíjať do seba vedomosti mnohých generácií, aby sa nám vždy v nových podobách roztvárala studnica poznania. Nemali by sme svoj časopis či noviny, bez ktorých si náš život pomaly nevieme predstaviť. Svet by bol prázdny, pustý, chýbalo by v ňom mohutné myšlienkové spojenie medzi ľuďmi, generáciami, národmi.

   Je pre nás veľkým potešením, že aj prostredníctvom Vášho „Týždňa hlasného čítania“ deti znovu objavujú krásu a čaro písaného textu, nezameniteľného šuchotu stránok a vône kníh.

   Už tradične sme sa zapojili do THČ aktivitou „Veľkí čítajú malým“. Dvadsaťosem starších žiakov 7. – 9. ročníka vo dvojiciach - trojiciach čítali nielen zaujímavé príbehy, ale vymýšľali rôzne tajničky, hlavolamy, rébusy, osemsmerovky, hrali krátke divadielka, pantomímy pre svojich mladších kamarátov na prvom stupni, ba aj našim najmladším deťom v materskej škole, ktorá je už druhý rok súčasťou našej základnej školy. Bolo potešením sledovať pozorné počúvanie, zaujatosť a zanietenosť detí pri riešení úloh aj maľovaní ilustrácií.

Týždeň hlasného čítania sme podporili aj ďalšími sprievodnými akciami. Triedy 2. -5. ročníka už tradične čítajú knihy, riešia zaujímavé úlohy v akcii „Čítajme s Osmijankom“. 31.5. sa znovu zapojíme do „Čitateľského maratónu“ vyhláseného organizáciou UNICEF pod záštitou Oľgy Feldekovej, aby sme aj my prispeli k prekonaniu minuloročného rekordu. V októbri sme počas Medzinárodného dňa školských knižníc uskutočnili výstavu kníh, na ktorej sme hľadali najstaršiu a najnovšiu, najhrubšiu – najtenšiu, najväčšiu a najmenšiu knihu. Mali sme možnosť pozrieť si zaujímavé prezentácie o knihách a knižniciach, ktoré prezentovali naši žiaci z IQ tried zo svojich ročníkových prác.  V poslednom týždni školského roka sa chystáme na tradičné nocovanie v škole „Nám sa ešte nechce spať“, na ktoré si chceme pozvať známu ilustrátorku detských kníh Oksanu Lukomskú.

V triedach intelektovo nadaných detí si v marci do literárnych čajovní pozvali svojich rodičov i starých rodičov, aby sa im predviedli a pochválili svojou vlastnou tvorbou rozprávok a  príbehov. O týchto zaujímavých podujatiach ste písali aj na stránkach Vášho časopisu NOTES.  

    Za vydarenú akciu Vám srdečne ďakujeme. Pozdravujú Vás zanietení čitatelia zo ZŠ s MŠ na Vančurovej 38 v Trnave. Tešíme sa na ďalšie  čitateľské stretnutia!

                                                       S pozdravom dovidenia, vlastne „do čítania“

                                                                                          škôlkari, školáci, učitelia ZŠ s MŠ

 Mgr.Darina Vojvodová 


Vyjadrenia čítajúcich starších žiakov.
 
Ukážka básničiek o knihách od dievčat z 5.C triedy

 

 

Knižky                                Mesto Básničkovo

 

Sú s nami, už keď sme malí,               V Tatrách sú vysoké hory,

čítajú nám ich babky, mamy.              určite v nich niekto tvorí.

Malé znaky a obrázky                         Dospelý či deti,

vyvolali v nás otázky.                         za básňami každý letí.

 

Je toto á alebo bé?                              Ďalšie slová, verše či rýmy,

Čo sú dva krúžky na sebe?                 každý je tu niečím iný.

Dva krúžky to je osmička,                  Jeden tvorí básničku,

štvorke je podobná stolička.               druhý plní slovami fľaštičku. 

 

Na všetko nám odpoveď dali.             Tretí robí verše,

svet rozprávok nám ukázali.               štvrtý zasa slová češe.

Knižky sme veľmi radi mali,              Ešte mi chýba jeden rým      

už keď sme boli celkom malí.             a túto báseň dotvorím.

 

Valika Pauleová, 5.C                               Linda Danáková, 5.C