Reading
 
Home arrow Akcie arrow Aby dejiny slúžili tolerancii
Aby dejiny slúžili tolerancii Print E-mail
Aby dejiny slúžili tolerancii
Stratégia založená na výskume s cieľom zníženia netolerantného využívania vyučovania dejín

 

Partneri

Centrum pre verejnú politiku PROVIDUS, Lotyšsko
Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Slovensko
EUROCLIO, Holandsko
Dánska asociácia učiteľov dejepisu, Dánsko

Koordinátor

Sieť centier pre vzdelávaciu politiku NEPC

Zhrnutie

Projekt je stratégiou založenou na výskume so zámerom znížiť netolerantné využívanie a  politické manipulovanie s vyučovaním dejín v troch členských štátoch EU tak, aby sa zvýšila tolerancia medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom (vrátane migrantov) a znížla xenofóbia v troch krajinách EU – Dánsko, Lotyšsko a Slovensko.  

Aktivitami orientovanými na prax (vzdelávací kurz  pre učiteľov)  si projekt dáva za cieľ   vybaviť účastníkov vzdelávania tak, aby boli schopní  čeliť politizácii vyučovania dejín,  a podporovať kritický a reflektívny prístup k učeniu o minulosti a jeho dopade na spolužitie rozličných skupín v spoločnosti. 

 

Trvanie projektu

 január 2013 – júl 2014

 

Správa z výskumu na Slovensku

Projekt sa realizuje vďaka podpore  Open Society Foundations - Think Tank Fund