Reading
 
2% Print E-mail
2%
Ďakujeme, že nás podporíte aj tento rok!

Ďakujeme Vám, že poukázaním 2% Vašej dane na účet nášho združenia

prispejete k podpore a rozvoju vzdelávania na Slovesnku.Ako poukázať 2%?

 

 

Údaje o našej organizácii:

 

Názov: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Na Kopanici 1456/8, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 317 465 94