Reading
 
Home arrow Akcie arrow 15.-17. november 2002 - Inovácie v škole 2002
15.-17. november 2002 - Inovácie v škole 2002 Print E-mail
Štrbské Pleso, Hotel Patria

 

Už po tretí krát sa na Štrbskom Plese v dňoch 15.-17. novembra 2002 stretli učitelia a vychovávatelia všetkých stupňov a typov škôl, riadiaci školskí pracovníci, školskí psychológovia, rodičia a predstavitelia vládnych i mimovládnych organizácií zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a USA na konferencii Inovácie v škole, ktorú organizovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní.

Konferenciu otvorila Zuzana Šranková, výkonná riaditeľka Združenia Orava. Vo svojich príhovoroch vyzdvihli Kurtis S. Meredith, prezident Združenia Orava a Jeannie L. Steele, členka Správnej rady Združenia Orava na základe vlastných skúseností z mnohoročnej práce v projekte Orava a iných medzinárodných projektoch význam vzdelania bez ohľadu na kultúrno-spoločenské a ekonomické podmienky spoločnosti. Pavol Pánik z Univerzity Komenského v Bratislave, člen Správnej rady Združenia Orava povzbudil prítomných, aby počas nadchádzajúcich troch dní využili možnosť získať nové poznatky, vymeniť si s kolegami skúsenosti a informácie a načerpať v príjemnom pracovnom prostredí nové sily a inšpirácie. Elena Krausová, prednostka Okresného úradu v Námestove a čestná členka Združenia Orava poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe a realizácii projektu Orava a zároveň vyjadrila podporu inováciám v škole. Taktiež zdôraznila význam reformy verejnej správy, v ktorej školy majú dôležitú úlohu.

Panelová diskusia na tému Decentralizácie v školstve poskytla prezentujúcim priestor vyjadriť sa k tejto téme z perspektívy svojej krajiny, úradu alebo inštitúcie. František Tóth, štátny tajomník MŠ SR, načrtol víziu plánovanej školskej reformy v podmienkach reformovanej štátnej správy na Slovensku a zároveň vyjadril silnú podporu inovačným snahám v prospech výchovy detí a mládeže. Júlia Töröková, predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení, zdôraznila význam budovania partnerských vzťahov škôl a rodín. Vít Beran, riaditeľ školy z Českej republiky, Zdzislaw Najder a Jan Zadora, riaditelia škôl z Poľskej republiky, prispeli cennými informáciami o stave decentralizácie vo svojich krajinách, predovšetkým vzhľadom na činnosť samotných škôl.

Večer s hosťami bol názov ďalšieho spoločného stretnutia na počesť hostí, teda všetkých účastníkov konferencie. Po slávnostných príhovoroch, ktoré predniesli Mary Melvin z Miami Univerzity v Ohio a čestná členka Združenia Orava, Barbara Miller z Centra občianskeho vzdelávania k právu a demokracii zo štátu Colorado a Nina Rutová z občianskeho združenia Kritické myšlení z Prahy, mali všetci prítomní možnosť navzájom sa predstaviť a zoznámiť s ďalšími kolegami. Večer s hosťami bol ukončený otvorením výstavy žiackych prác, projektov a didaktických materiálov.

Jadro konferencie tvorilo tridsaťdva pracovných dielní zameraných na niektorú z hlavných tém konferencie: Metódy a stratégie podporujúce myslenie a učenie; Spolupráca rodiny, školy a verejnosti, rozvoj školskej komunity; Školský manažment; Hodnotenie v škole; Podpora pozitívnych sociálnych vzťahov. Vysoká profesionálna a odborná úroveň vedenia pracovných dielní umocnená kreatívnosťou a aktivitou zúčastnených umožnila nielen získanie nových poznatkov a nápadov, ale dala priestor aj množstvu konštruktívnych dialógov.

Tento rok dotvárali program konferencie po prvý krát aj tzv. okrúhle stoly, ktoré poskytli priestor pre hlbšie diskusie na zvolené témy. Prostredníctvom tejto formy prezentácie mal možnosť každý účastník konferencie prispieť do programu a zároveň prezentovať činnosť svojej školy alebo organizácie, informovať o rôznych projektoch, diskutovať na vopred ohlásenú tému a pod.

Cieľom konferencie bolo umožniť stretnutie širokej pedagogickej i rodičovskej verejnosti, nadviazať na začaté rozhovory o potrebných zmenách v slovenskom školstve a podnietiť širšiu diskusiu o zavádzaní inovácií do škôl. Našou snahou bolo, aby konferencia Inovácie v škole bola opäť vítaným zdrojom nových myšlienok, informácií, inšpirácií a energie. Z tohto pohľadu pre nás povzbudivo pôsobia vyjadrenia priamych účastníkov, ktorí na otázky, aké sú ich celkové dojmy a čo sa im na konferencii páčilo najviac, reagovali napríklad aj takto:

„Jej tvorivá atmosféra, ale zároveň veľmi uvoľňujúca. Človek získava veľa nových nápadov a aj napriek bohatému programu mám pocit oddychu a načerpania nových síl."

„Páčilo sa mi, že sme nepočúvali dlhé prednášky, ale že sme navštevovali pracovné dielne a pracovali v nich. Prešiel som ich niekoľko."

„Veľmi dobre! Aj v mojej 32 ročnej praxi je čo zlepšovať, inovovať a stanovovať si nové ciele!"

„Celkové dojmy sú dobré, opäť som nazbierala veľa nových inšpirácií. Páčil sa mi nápad s okrúhlymi stolmi, uvítam ich aj o rok."

„Konferencia bola veľkým obohatením pre moju prácu, ale aj pre moju osobu. Stretla som mnoho zaujímavých ľudí a mám znova chuť ísť ďalej! Páči sa mi, že ľudia z rôznych škôl a z rôznych oblastí majú možnosť stretávať sa, konverzovať a potierajú sa tu všetky rozdiely."

„Najviac sa mi páčila aktivita a tvorivosť všetkých učiteľov. Ich neuveriteľná zapálenosť a ochota spolupracovať a obohacovať sa o nové poznatky."

„Celkový dojem z konferencie mám veľmi dobrý. Na takejto konferencii som prvýkrát. Bola tu rovnomerne zastúpená teória aj prax. Páčili sa mi pracovné dielne a výstavka prác žiakov, taktiež stretnutia so zahraničnými hosťami a bohatosť tém s možnosťou výberu."

„Som veľmi potešená, že som sa mohla zúčastniť takejto akcie. Určite mi to do života aj práce prinesie veľa. Najviac na mňa zapôsobili vrúcne vzťahy, nadviazanie nových známostí a to, že aj titulovaní ľudia boli skromní a nevyvyšovali sa."

Mgr. Marcela Maslová
Združenie Orava Dolný Kubín
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it